Çağrı Merkez Aydınlatma Metni

ÇAĞRI MERKEZİ FAALİYETİ İLE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

Elde edilen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu olan Lazanya Servis ve Yönetim Hizmetleri Limited Şirketi tarafından Kanunun 5. ile 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve bu aydınlatma metnindeki amaçlarla toplanmakta, işlenmekte, saklanmakta ayrıca Kanunun 8 ile 9. maddeleri uyarınca aktarılabilmektedir.

Bu görüşme esnasında görüşmelerin kayıt altına almasının doğal sonucu olarak sesiniz ve ayrıca ad-soyad bilginiz ile görüşme sırasında bizlerle paylaşabileceğiniz T.C. Kimlik Numaranız veya Kimlik Numaranız, GSM numaranız, sabit telefon numaranız, e-posta adresiniz, teslimat adresiniz, fatura adresiniz, diğer fatura bilgileriniz, önceki sipariş bilginiz, önceki şikâyet bilginiz, IBAN, kredi kartı vb. banka – finans bilgileriniz ve diğer bizlere açıklayacağınız kişisel verileriniz şirketimiz tarafından temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla:

 • Arayan kişiye doğru hitap edilebilmesi,

 • Mal ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi 

 • Talep ve Şikayetlerin Yönetilmesi ve Takibi  

 • İlgili Kişilerin Hukuki, Teknik Ve Ticari Güvenliğinin Temin Edilmesi 

 • Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi 

 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi 

 • Mal ve Hizmet Satış Süreçlerinin ve İade Talep Ve Süreçlerinin Yürütülmesi 

 • Kargo Takip ve Teslimat faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Faturaların Tanzimi ve Ulaştırılması,

 • Sözleşmesel Yükümlülüklerin İfa Edilebilmesi,

amaçlarıyla telefon görüşmesi üzerinden toplanmakta ve fatura tanzim edilebilmesi gibi hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sözleşme önceki müzakereler yapılması, satış sözleşmesi gereği ürünlerin teslim edilebilmesi veya sözleşmeye bağlı hakların kullandırılabilmesi için sözleşmenin ifası, kanunlarda açıkça ön görülme, taleplerinizin ispatı gibi durumlar için şirketin ve iade-cayma hakkını kullanmanız vb. durumlarda sizlerin meşru menfaatiniz hukuki sebepleri ile işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak ve gerekli veri minimizasyonunu sağlanarak; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; hissedarlarımızla, iş ortaklarımızla,  iştiraklerimiz ve bağlı şirketlerimiz ve hissedarlarıyla, Şirketimizin yurtiçi ve yurtdışındaki hizmet sağlayıcılarıyla, pazarlama/reklam/analiz hizmeti sağlayıcıları, veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, site kullanımlarını izleme hizmeti sağlayanlar, e-posta sunucu hizmeti sağlayıcıları, e-fatura ve e-arşiv fatura hizmeti sağlayıcıları, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, kargo ve kurye firmaları, banka ve elektronik ödeme kuruluşları, hukuki ve mali danışmanlık hizmeti verenler bağımsız denetim hizmeti sağlayıcıları, arşivleme hizmeti verenler, bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, özel iş ortaklığımızın olduğu kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere, 

Ayrıca;

 • Denetleme ve durum tespit faaliyetleri için uzmanlar, hukuk büroları ve denetleme firmaları ile düzenleyici ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi için kamu kurumları, sigorta şirketleri, sosyal yardım destek fonları, iş danışmanlarıyla,

 • Yetkili idari ve denetleme kurullarıyla ve/veya diğer yetkili denetleyici kurum ve kuruluşlarla,

hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde idari makamlar, adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleriyle işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurt içinde veya yurt dışında işlenebilecektir.

Kişisel veri sahibi olarak Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11’nci maddesi gereğince:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediği ile işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Buna ilişkin bilgi talep etme, 

 • Yurt içinde veya yurt dışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

 • Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu işlemin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 • Kanunlara ve mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu işlemin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz. 

Size iletilen haklarınıza yönelik başvuru ve şikâyetleriniz ile ilgili [email protected] iletişime geçebilir veya https://lazanyayemek.com/ adresinde yer alan “Başvuru Formu”nu doldurup;

 • Oruç Reis Mahallesi Giyimkent Sitesi Vadi Caddesi İstanbul Ticaret Sarayı No: 108. K:10 D: 642 Esenler/İSTANBUL adresine bizzat getirebilir,

 • Belirtilen adrese, ıslak imzalı olarak noter kanalıyla gönderebilir,

 • [email protected] adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

Başvuruda ad, soyad, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu yer almalıdır.

Başvurunuza yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirketimiz, kayıt ortamının maliyetini tarafınızdan talep edilebilecektir.

 

İlgili talebin Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan şartlara uygun olması gerektiğini tekrar hatırlatırız.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. lazanyayemek.com'u kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz. Çerez politikamız için tıklayın. Çerez Politikasına Git Kabul Et